درباره ما

شرکت نوآوران عدالت سانا با بهره گیری از یک دهه تجربه در وصول مطالبات بانکی ،

با هدف انجام خدمات حرفه ای وصول مطالبات در سال 1399 تاسیس گردید.

فهرست